frank 
denkenvoelendoen
evenWICHTIG

beMIDDELen
verTALEN 
EIGENstewijze
HERinterpreteren
herORDEnen van verhalen
‘alles kan een verhaal zijn of WORDEN’
zinGEVEND uitDAGen om te blijven beWEGEN
pedagogisch vOrMGEVEN
aanKOMSTEN ver-EENVOUDigen
LUISteren toeSPREKEN beMOEDigen
systematiek OPENen DICHTend
vertragen tot beGRIJPEN
be GRIP
wOORd
word