frijmoed

wat:
verborgen verhalen ont-dekken ont-wikkelen
een (be)leefwereld van kinderen

hoe:
narratief (zelf)onderzoeken 

bemiddelaars:
taal-spel: verwondering, vertraging en deconstructie 
arts based research: narratief poetisch verscheurend onderzoek 
pedagogische sensitiviteit

doen:
een welbepaalde manier van toepassen alsvanzelfsprekend in verTicAAL BEELDordening


frank, frijmoedig

frank 
vertalen 
eigenste wijze
herinterpreteren
herordenen van verhalen
‘alles kan een verhaal zijn of worden’
zin gevend uitdagen om te blijven bewegen
een verruimend pedagogisch vOrMGEVEN
achterom kijken om vooruit te geraken
luisteren toespreken bemoedigen
systematiek openen dichtend
vertragen tot be grijpen
be grip
woord
word

discrete grafische interventie

standplaats: zwolle