frijmoed

vOrMGEVINGspedagogiek, 
empathisch bemiddelend (ge)heugen pedagogiek 

verplicht je 

 

om elke dag 

de wereld   

 

te ont-dekken
en weer terug


 


kinderen, speel 


ga uitdagingen aan

en vraag om hulp


dat als het soms even niet lukt

hoort bij hetlev-en


probeer niet teveel af te dwalen

en spreek je uit


wees zacht en aardig 


weesslim, door met durf je nek uit te steken

en 

geniet in het moment voltrots


kijk

wijs

blijf bij met alletegenwoordigheid van geest 


laat je ogen zien

laat de anderen erin kijken

spreek-er mee


beschouw ieder in zijn eigenkleur


doe-hartstocht

misluk verrustig


neem de tijd 

en 

bewandel zijpaden


laat je afleiden en bouw


neem om het zo te zeggen 

verwerp/k-vakantie


luister naar  

een boom 

een water

een lucht

een geur

een klank


trek jezelf terug 

ga injezelf, als je daar zin in hebt en kom er weer uit

en gun je de binnenzon


vergeet soms voor even: 

de mensen in je naaste

leg je oor te luister bij onbekenden

verbuig bijzaken

wijk uit naar verlatenheid

bespeel het noodslotdrama als 
ongeluk of conflict


neem eigen kleur aan welk je gelijk staat

laat het ruisen van de bladerenzoet worden


loop stilzwijgend langs 


ik zie je


geïnspireerd op: peter handke, 

over de dorpen(1981)in vOrMGEVINGspedagogiek  

stilte en onuitsprekelijke 
ont-dekken

leidend tot
een vertragende 
een-drie-voud
een leidend een-drie-voud bewustzijn:

verzamelen          
bouwen         
verwerken     


een-drie-voud waarmee: 
te weten waar je bent, 
te ‘weten’ wat te doen

in verhaal vOrMen en  omGEVING

verzamelen 


pedagogiek, 
een verborgen architectuur in verhalen

 ‘kinderen’
een werk-woord

fragmentarisch onsamenhangend
aanwezig in verhalen

middels 
art-based research 
voor stellend 

in verhalen vOrM en GEVING

bouwen een 
aangeraakte 
een-drie-voud

reconstructief
vertonen


in verhalen vOrMGEGEVEN

verwerken 1eigentijdsaansluitend2ritmischgeordend3alsvanzelfsprekendheden

 kort
verticaal
verhalend

niet voor niets 
gangbaar 
en 
(ver) dienend


verhalend ont-dekken ontwikkelen
vindt een-drie-voud

door
schijnbare 
fragmentarische onsamenhangendheden (opvoedkundige structuren) 
in organisaties en/of systemen blootteleggen
en tot een 
eigentijds
fundamenteel 
samenvattende 
een-drie-voud
van
zin- vOrMGEVING

 

verbeeldingen 
voorstellingen 
arts-based research representaties

https://www.onderwijsfilosofie.nl/ingezonden/verhalende-voorstelling/


standplaats: zwolle